Monthly Archives: October 2013

Varumärkespositionering och -namngivning

Efter handledningen förra veckan diskuterade jag och Pirjo om att jag var på väg in i ämnena branding samt marknadsföring i min research, och Pirjo ifrågasatte dess relevans till viss del, som jag förstod det. Jag har dock fastnat lite i ämnena, dels eftersom jag känner att de är kopplade till skapandet av visuella identiteter (speciellt då […]

Planering, Ganttschema för block 2.

Det har blivit dags att planera inför block 2, och som vanligt känns det oerhört svårt att estimera hur mycket tid de olika delarna av arbetet kommer att ta, trots att jag under dessa två gångna år på BTH konstant varit med och planerat olika projekt. Det som är svårast är som sagt tids-estimeringen. Det […]

Arbetsplan block 2

Namn: Mårten Borja Epost: maarten_borja@hotmail.com Telefon: 076 8203464 Handledare: Pirjo Elovaara Bakgrund & frågeställning I dagens samhälle omges vi av en mängd olika företag vars varumärken syns i alla håll och kanter. Alla dessa varumärken har sin egen visuella identitet, ofta baserad på en rad olika faktorer så som i vilket ämnesområde företaget arbetar inom, vilken målgrupp […]

Sammanfattning av block 1

Sammanfattning Så, block 1 har kommit till sitt slut och det är dags att sammanfatta mitt arbete i sin helhet. Jag tänkte till en början berätta om uppkomsten/utvecklingen av min frågeställning, och sedan utgå ifrån min arbetsplan och berätta om hur jag arbetat utifrån den. Har jag t.ex gjort allt det jag skrev att jag […]

Snabb uppdatering. Skisser samt läslighets- & läsbarhetstest (?).

Jag har fortsatt skissandet sedan senast och jag har även läst om ett antal undersökningar som gjorts gällande läslighet/läsbarhet av typsnitt. De behandlade dock text-typsnitt, men jag känner att jag skulle kunna applicera vissa metoder från deras undersökning ändå. Frågan är dock om jag ens kommer att hinna göra mitt test. Jag har i alla […]