Monthly Archives: November 2013

En introduktion till designmetoder och -tekniker

Som ganttschemat i mitt förra inlägg visar har jag tänkt alternera mellan teori och praktik i detta block. Detta för att jag tror att det kan gynna mig i min arbetsprocess, så att jag inte fastnar i att endast göra research eller skjuter på det praktiska arbetet för länge. Det har varit något av ett […]

Planering och ganttschema för block 3

Då var det dags att planera inför block 3. Jag har precis som i föregående block gjort ett överskådligt ganttschema. Denna gång har jag dock tänkt att alternera mellan research och produktion, liknande mitt arbetssätt i slutet av block 1 eftersom jag känner att det fungerade bra. Jag hann med mer av det jag tänkt […]

Arbetsplan block 3

Namn: Mårten Borja Epost: maarten_borja@hotmail.com Telefon: 076 8203464 Handledare: Pirjo Elovaara Bakgrund  och frågeställning Arbetet under block 2 utgick ifrån denna frågeställningen: “Vilka principer och metoder finns det kring skapandet av en visuell identitet för ett nystartat varumärke?” Som det framgått av arbetet i block 2 så är några av de områden som ligger till grund för […]