Arbetsplan block 4

Bakgrund  och frågeställning

I årskurs 2 fastnade ett uttalande från en föreläsare i mina tankar. Denna föreläsare jobbar för övrigt med art-direction. Detta uttalande löd något i stil med: “Ni är duktiga på att ta fram koncept, men det saknas något i hantverket”. Uttalandet var rakt på sak och ärligt, och det låg någonting i det som denna föreläsare sagt kände jag. Klart är att en stor vikt läggs på idén då det handlar om visuell kommunikation i alla dess former, men själva kvalitén på hantverket upplever jag också är en viktig del i det hela. Min direkta frågeställning är:

Hur påverkas det visuella uttrycket i illustrationer beroende på olika tekniker och val av material?

Syfte

Fördjupningen under block 4 syftar till att ta reda på hur olika tekniker och material påverkar det visuella uttrycket i illustrationer.  Syftet är även att utforska hur dessa olika tekniker och material kan hjälpa en illustratör vid sökandet efter ett specifikt manér.

Kunskapsmål

Det övergripande kunskapsmålet är att få en djupare förståelse för hur olika tekniker och material påverkar det visuella uttrycket i illustrationer. Jag vill bl.a. få en djupare kunskap om olika analoga och digitala tekniker, och hur olika material kan kombineras och användas för att skapa nya uttryck.

Research

Researchen kommer att innefatta sökande efter information om olika tekniker kopplade till illustrering, men även hur material kan påverka det visuella uttrycket och hur det går att jobba med olika kompositioner.

Metod(er)

Jag kommer att undersöka olika tekniker genom att använda mig av en researchmetod som beskrivs av Hannington och Martin (2012) som Litterature Reviews. Det är i grunden en metod som involverar sökandet efter och syntesen av information från olika källor så som litteratur, vetenskapliga källor, men också bloggar, magasin etc (a.a). De tekniker som jag finner kommer jag sedan att testa praktiskt genom att skapa x-antal illustrationer.

Referenslista:

Hannington, B. & Martin, B(2012). Universal Methods of Design. Rockport Publishers.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: