Monthly Archives: January 2014

Sammanfattning av Block 4

Bakgrund, syfte  och frågeställning Under block 4 har jag arbetat utefter frågeställningen: Hur påverkas det visuella uttrycket i illustrationer beroende på olika tekniker och val av material? Fördjupningen under block 4 syftade till att ta reda på hur olika tekniker och material kan påverka det visuella uttrycket i illustrationer.  Syftet var även att utforska hur […]

Fler Illustrationer, processbilder och WIPs.

Sen senast har jag fortsatt att illustrera och testat på ytterligare några tekniker. Jag har bl.a försökt mixa digitalt genererad grafik (som användes i de förra illustrationerna) med fotografi. Inledningsvis så var det ett försök till att skapa ett mer kollage-liknande uttryck, men jag tycker inte att det riktigt blev så till slut. Jag gillar […]

Tekniker – blyerts. Illustrationer och WIPs.

Jag har tittat närmare på lite olika tekniker som kan appliceras vid användandet av blyertspennan som verktyg. Detta gäller då främst tekniker kring skuggning, samt olika tekniker vid avbildandet av huvuden och ansikten, eftersom jag bestämde mig för att skapa någon sorts porträtt (efter något spontant skissande). Det slutade dock tillslut med att jag gick […]