Sammanfattning av Block 4

Bakgrund, syfte  och frågeställning

Under block 4 har jag arbetat utefter frågeställningen:

Hur påverkas det visuella uttrycket i illustrationer beroende på olika tekniker och val av material?

Fördjupningen under block 4 syftade till att ta reda på hur olika tekniker och material kan påverka det visuella uttrycket i illustrationer.  Syftet var även att utforska hur dessa olika tekniker och material kan hjälpa en illustratör vid sökandet efter ett specifikt manér.

Detta kan tyckas vara en något ofokuserad frågeställning, i och med att det finns så otroligt många olika tekniker inom illustrering, och varje illustratör har troligtvis sina egna. Därav har detta block blivit en utforskning av ett fåtal tekniker, samt en fördjupning i några principer kring illustrering.

Arbetsprocessen

Jag påbörjade arbetet med siktet inställt på att ta reda på olika tekniker som kunde appliceras vid användandet av blyertspennan som verktyg. Detta gjorde jag främst eftersom att jag ville försöka komma tillbaka till mitt rötter – till den tid då jag ritade mycket med blyerts. I och med att projektet fortlöpte så föll detta dock bort, och de tekniker som jag läst mig in på kom (nästan) endast till att användas vid skissandet. Jag gick alltså över till de digitala verktygen ganska snabbt av någon anledning. Jag tror det var så att jag skissade, och så tänkte jag samtidigt på hur det skulle kunna göras digitalt. Därav drogs tillbaka till datorn och de digitala verktygen. Jag tror också att det kan vara så att jag känner mig mer bekväm med de digitala verktygen, i och med att de praktiskt taget har blivit en del av vardagen. Jag ångrar däremot lite nu i efterhand att jag inte fortsatte teckna med blyerts, utöver själva skissandet. Något som också bidrog till själva övergången till digitalt, var att jag vid ett tillfälle satt och skissade lite i programvaran Alchemy, och fastnade där för ett specifikt manér. Detta manér har följt med i princip hela blocket. Något som är lite intressant nu i efterhand, var att jag överförde vissa av de blyerts-tekniker som jag stött på i min research, till det digitala. Jag började använda crosshatching vid skuggningen då jag arbetade på porträtten, vilket skapade ett sketchliknande uttryck som jag verkligen gillar.

Under arbetets gång testade jag på olika tekniker kopplat till porträttmålningarna. Jag testade att rita både med och utan referensbild, samt med ett antal specifika mått som hjälpmedel. Att rita utan referensbild är självklart det mest utmanande, men också det som känns mest tillfredsställande (då man lyckas bra) och på något sätt får det mest säregna uttrycket. Detta eftersom minnet blir ens referens, och det är ens egna bild av hur en människa ser ut som kommer fram på pappret/kanvasen. Under detta block har jag ritat mest utan referensbild just för att jag vill träna på att avbilda människor från minnet och få det att se realistiskt ut. Det känns som att jag har blivit något bättre sedan tidigare, vilket alltid är kul, men jag är ändå väldigt självkritisk som vanligt. Att få proportionerna rätt är väldigt svårt, men något som har hjälpt mycket är att helt enkelt kolla på hur vi människor faktiskt ser ut. De mått som Artists of Walter Foster (2012) beskriver fungerar också som en hjälp. Möjligtvis är det dock så att jag eftersöker något som är bortom räckhåll – en slags fotorealism, utan att behöva använda referensbilder.

Resultat

Som kunskapsmål hade jag att få en djupare förståelse för hur olika tekniker och material påverkar det visuella uttrycket i illustrationer. Jag ville bl.a. få en djupare kunskap om olika analoga och digitala tekniker, och hur olika material kunde kombineras och användas för att skapa annorlunda uttryck. Till viss del har jag nått dessa mål känner jag. Det handlar då om enstaka tekniker och kombinationer, eftersom jag inte testat på en mängd olika. Nu i efterhand tycker jag att jag skulle fortsatt på blyerts-spåret, och testat mixa exempelvis blyerts och digitalt, eller kanske vattenfärg/blyerts och digitalt. Det blev väldigt mycket digitalt, och det är kul, men tanken från början var egentligen att mixa analoga tekniker med digitala. Jag har dock utvecklat en viss stil som jag kommit att gilla väldigt mycket. Troligtvis kommer jag att fortsätta på detta spåret ett tag, men jag känner ändå att det är viktigt att variera sig, och testa på nya saker. Att bli bekväm i en specifik stil tror jag kan hämma utvecklingen. Artists of Walter Foster (2012) menar att skapandet inte borde handla om att uppnå en mångsidighet, utan att fokus borde ligga på vad processen kultiverar hos konstnären. Jag kan väl hålla med till viss del ändå, men jag tror det kan vara skillnad på en kommersiell illustratör och en ren konstnär, om jag ska uttrycka det så. Jag har exempelvis sett illustratörer som strikt följer en ganska utpräglad stil, men också andra som är mer mångsidiga, och vars stil är mer varierande. Det finns nog inget givet svar för hur man bör göra. Jag tror var och måste bestämma det för sig själv. Jag som har ett intresse för både grafisk form och illustration tror att det kan vara bra att ha en viss mångsidighet, då vissa kunder troligtvis inte vill ha en illustration i en stil som du precis använt åt någon annan för inte så länge sedan.

Här nedan är de illustrationer jag gjort under detta block. Jag har påbörjat ett antal fler, som kan ses i de föregående inläggen.

Randomsketch1

Randomsketch2

ValsketchA4

DäthA4

HelmetOPA4

Reflektion

Så, hur känner jag att det har gått? Jo, det har gått ganska bra. Som sagt, jag skulle nog ha gått lite längre utanför mitt vanliga medium och testat på något annorlunda. Jag fastnar lätt i det jag känner mig någorlunda bekväm i. Jag känner dock att jag har kommit igång och börjat skissa lite mer än förut. Jag brukar ofta sätta mig direkt vid datorn utan att skissa, då jag får en idé, och det kanske inte är det smartaste, i och med att fler möjligheter inte riktigt utforskas idémässigt. Det är dock lite av en styrka samtidigt som det är en svaghet tror jag. Jag kan tycka ibland att vissa idéer som jag får rent spontant är riktigt bra, och då kan jag sätta mig ner och skapa något direkt utan att skissa. I och för sig så kanske jag sitter ovetande om att det finns en annan idé väntandes runt hörnet som är en ännu bättre utveckling av den första, men som inte får utrymme, om man nu ska tänka så. Något annat som kanske är lite kopplat till detta idétänk är att jag är väldigt tankspridd ibland. Jag kan ha väldigt många projekt igång samtidigt, och alternera mellan dem då och då, vilket gör att saker som borde prioriteras kanske hamnar lite åt sidan. Just nu tror jag dock det har varit en fråga om en massa idéer som suttit inträngda och behövt komma ut. Jag har känt mig väldigt produktiv detta block, åtminstone då det gäller skapandet. Uppdateringar i workbooken har då lidit lite av det tror jag. Jag tror att det har blivit så i och med att tidigare block har varit väldigt teoretiska och fokuserade på research. Jag känner dock att det är bra. Jag behövde få utlopp för kreativiteten. Jag hade dessutom som mål sedan block 3 att detta block skulle vara mer praktiskt inriktat. Så vad behöver jag tänkta på inför kandidaten? Jo, jag ska försöka vara mer strukturerad i mitt arbetssätt. Jag måste sluta hålla obskyra arbetstider om jag ska orka med i längden. Jag behöver också jobba med en mer fokuserad frågeställning känner jag. Jag känner alltid att jag svävar iväg i närliggande områden, vad jag än har för avsikt att undersöka.

Slutgiltig referenslista för block 4 

Artists of Walter Foster (2012). 100 Things Every Artist Should Know: Tips, tricks & essential concepts. Walter Foster.

Hall, A. (2011). Illustration. Laurence King

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: