Author Archives: maartenborja

Sammanfattning av Block 4

Bakgrund, syfte  och frågeställning Under block 4 har jag arbetat utefter frågeställningen: Hur påverkas det visuella uttrycket i illustrationer beroende på olika tekniker och val av material? Fördjupningen under block 4 syftade till att ta reda på hur olika tekniker och material kan påverka det visuella uttrycket i illustrationer.  Syftet var även att utforska hur […]

Fler Illustrationer, processbilder och WIPs.

Sen senast har jag fortsatt att illustrera och testat på ytterligare några tekniker. Jag har bl.a försökt mixa digitalt genererad grafik (som användes i de förra illustrationerna) med fotografi. Inledningsvis så var det ett försök till att skapa ett mer kollage-liknande uttryck, men jag tycker inte att det riktigt blev så till slut. Jag gillar […]

Tekniker – blyerts. Illustrationer och WIPs.

Jag har tittat närmare på lite olika tekniker som kan appliceras vid användandet av blyertspennan som verktyg. Detta gäller då främst tekniker kring skuggning, samt olika tekniker vid avbildandet av huvuden och ansikten, eftersom jag bestämde mig för att skapa någon sorts porträtt (efter något spontant skissande). Det slutade dock tillslut med att jag gick […]

Teorier kring illustrering

Innan jag gett mig in på research om olika tekniker har jag valt att titta lite närmare på några grundläggande koncept som går att applicera inom illustrering, men i andra konstbelagda områden också skulle jag vilja påstå. Detta gäller då teori kring färg, form, ljus, perspektiv och proportion. Observera att jag har gjort egna översättningar vad […]

Planering och ganttschema för block 4

Jag har tänkt att i detta block alternera mellan research och praktiskt arbete, vilket även var tanken i block 3, men som inte riktigt gick som jag tänkt. Denna gång tänker jag dock försöka avgränsa min research lite mer, så att jag inte svävar iväg i områden som inte är i fokus för projektet. Här nedan […]

Arbetsplan block 4

Bakgrund  och frågeställning I årskurs 2 fastnade ett uttalande från en föreläsare i mina tankar. Denna föreläsare jobbar för övrigt med art-direction. Detta uttalande löd något i stil med: “Ni är duktiga på att ta fram koncept, men det saknas något i hantverket”. Uttalandet var rakt på sak och ärligt, och det låg någonting i […]