Syfte och frågeställning Block 3 har kommit till sitt slut. Detta block var en uppföljning på block 2 som handlade om visuella identiteter, och där jag jobbade utifrån denna frågeställning: Vilka principer och metoder finns det kring skapandet av en visuell identitet för ett nyuppstartat varumärke? Syftet med block 3 var att ta reda på vilka […]

Nu har sista veckan i block 3 passerat och det har väl inte gått riktigt som jag tänkt mig. Jag har som i tidigare block fastnat i research till en ganska stor del, och inte gjort så mycket praktiskt arbete. Men jag tänker ändå att denna typ av kreativa process består av mycket av just […]

I början av veckan kände jag att jag behövde lägga på en växel för att komma vidare i arbetet och för att kunna ge själva skapandet av den visuella identiteten mer tid; därför satt jag mig ner och skapade en kreativ brief som jag överlämnade i onsdags (27/11) till Gatling Goat Studios. Den kan ses […]

Som ganttschemat i mitt förra inlägg visar har jag tänkt alternera mellan teori och praktik i detta block. Detta för att jag tror att det kan gynna mig i min arbetsprocess, så att jag inte fastnar i att endast göra research eller skjuter på det praktiska arbetet för länge. Det har varit något av ett […]

Då var det dags att planera inför block 3. Jag har precis som i föregående block gjort ett överskådligt ganttschema. Denna gång har jag dock tänkt att alternera mellan research och produktion, liknande mitt arbetssätt i slutet av block 1 eftersom jag känner att det fungerade bra. Jag hann med mer av det jag tänkt […]

Namn: Mårten Borja Epost: maarten_borja@hotmail.com Telefon: 076 8203464 Handledare: Pirjo Elovaara Bakgrund  och frågeställning Arbetet under block 2 utgick ifrån denna frågeställningen: “Vilka principer och metoder finns det kring skapandet av en visuell identitet för ett nystartat varumärke?” Som det framgått av arbetet i block 2 så är några av de områden som ligger till grund för […]